قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

كتابخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 08:30 الي 16 آماده ارائه خدمات مي باشد.