پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
ش‍ری‍واس‍ت‍اوا، رک‍ه‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق ( با رویکرد قاچاق انسان )
شریواستاوا، رکها ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۴۵د۲‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق و بردگی انسان در جهان مدرن : با نگاهی به سیر تاریخی ، اسناد، اهداف ، حوزه عمل ، مجازات ها، پیشگیری ها و پیامدهای ناشی از آن
افشار، اسدالله ، ۱۳۴۰- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ق۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک