پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍ودی‍س‌، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍ودی‍س‌، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح روانشناسی طبقات اجتماعی
هالبواکس ، مودیس ، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲ط۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک