پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مشارکت اجتماعی
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۷۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی :مفاهیم و رویکردها
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۸‌س۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک