پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌-- ک‍ت‍ام‍ی‍ن‌
ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، س‍ی‍دم‍ج‍ی‍د،۱۳۶۱-
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مخدرهای پنهان دیجیتالی ،کتامین
مهاجرانی ، سیدمجید،۱۳۶۱- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق و بردگی انسان در جهان مدرن : با نگاهی به سیر تاریخی ، اسناد، اهداف ، حوزه عمل ، مجازات ها، پیشگیری ها و پیامدهای ناشی از آن
افشار، اسدالله ، ۱۳۴۰- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ق۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک