پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، رب‍ک‍ا ادی‍ث‌، ۱۹۶۲ - م‌
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر استاندارد سازی در آموزش و پرورش
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۷۲‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمایی برای مقابله با غم ، اندوه ، استرس و خشم ناشی از رفتارهای اعتیادی
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک