پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رده [RGL ال .جی .آر ].مراکز آموزشی ایران :بازنویسی و گسترش مراکز آموزشی ایران در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۲‌س۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر استاندارد سازی در آموزش و پرورش
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۷۲‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک