پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍م‍دی‌ن‍ژاد -، م‍ح‍م‍ود -، ۱۳۳۵ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ب‍س‍ی‍ج‌
اح‍م‍دی‌ن‍ژاد -، م‍ح‍م‍ود -، ۱۳۳۵ -- پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود
اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و اس‍ن‍اد ،ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه جهانی :آراء و اندیشه های دکتر محمود احمدی نژاد پیرامون بسیج و فرهنگ بسیجی
احمدی نژاد، محمود ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران خیابان دانشگاه جنوبی پلاک 83 ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۲۱،/‌ب۵،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دولت ایرانی - اسلامی :سیری در مبانی و مولفه های تکوین دولت بومی در آرای دکتر محمود احمدی نژاد
احمدی نژاد، محمود، ۱۳۳۵- ؛  تهران ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش و اسناد ،نشر جمهور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۲۲‬,‭د۸۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک