پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
دف‍اع‌ ک‍لام‍ی‌ از خ‍ود
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
زن‌ و ش‍وه‍ر -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ان‍س‍ون‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۴۰
ج‍ی‌، راس‌
ه‍ورن‌، س‍ام‌
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
درس‍ا
ع‍اب‍د
ق‍دی‍ان‍ی‌
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افراد مشکل دار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ناسازگاری همسران :شناسایی ، بررسی و تحلیل مشکلات ارتباطی همسران و راهکارهای مقابله با آنها
کاوه ، سعید ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی (۱ )استرس خشم مدیریت احساسات
جانسون ، دیوید، م - ۱۹۴۰ ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تانگ فو :روش برخورد با افراد تندخو
هورن ، سام ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ه۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک