پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
داروه‍ا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد(ویژه مطالعه دانشجویان )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مرکز مشاوره دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تارهای نهان :شرحی بر تاثیرات ، عوارض و انواع مواد اعتیادآور ویژه مطالعه دانشجویان
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اداره کل امور فرهنگی : دانشگاه تهران ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک