پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ل‍وئ‍ی‍س‌، ج‍ودی‍ت‌
ک‍ارول‌، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد مشاوره در پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر
لوئیس ، جودیت ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری سوء مصرف مواد
کارول ، کتلین ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۲ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک