پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۳۶۸. -
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۳۶۸. -
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍وس‍وی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ال‍ه‍دی‌
ک‍ی‍ش‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جریان پرشتاب طالبان
تهران الهدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افغانستان ، ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر
علیزاده موسوی ، سیدمهدی ، ۱۳۴۹- ؛  قم کیش مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵۶‬,‭‌ع۴۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک