پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌،luaP naeJ ,niarruopuA
 
پدیدآور:
اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌
 
ناشر:
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر آرزوها را می کشد
اوپورن ، ژان پل ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۸آ۳‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک