پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اغ‍ب‍ان‍ب‍اش‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ب‍اغ‍ب‍ان‍ب‍اش‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر زک‍ات‌ ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد و شیوه های ترک آن
باغبانباشی ، بهناز، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه نشر زکات علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک