پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رغ‍م‍دی‌ س‍ب‍زواری‌، ک‍اظم‌، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍رغ‍م‍دی‌ س‍ب‍زواری‌، ک‍اظم‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه سوغات همسایه
برغمدی سبزواری ، کاظم ، ۱۳۴۰- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭ر۵۷۵‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میراث پدری
برغمدی سبزواری ، کاظم ، ۱۳۴۰- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭ر۵۷۵‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک