پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ش‍ع‍ر -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ردان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منظومه شهادت
مردانی ، نصرالله ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، مرکز نشر شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک