پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام - ۴ :] ملاکهای تشخیص قطعی چهارمین ویراست راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی =sredrosid latnem fo launam lacitsitats dna citsongaiD
تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام -۴]
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۴-۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت بیماران روانی به روایت [VI-MSDدی .اس .ام .۴ :] ضمیمه آموزشی چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی 5-MSD
تهران رشد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴،ط۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۱۰[ DCIآی - سی -دی - ده ] طبقه بندی بین المللی اختلالهای روانی و رفتاری : توصیفهای بالینی و رهنمودهای تشخیص /
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭ر۴آ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک