پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ک‍ار --ان‍ض‍ب‍اط
 
پدیدآور:
ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ق‍دی‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انضباط
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ک۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بودجه
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۸‬,‭‌ب۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گردآوری اطلاعات
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۴۶۰‬,‭‌ت۸‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک