پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
 
ناشر:
ارک‍ان‌
س‍اوالان‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد آورها
تیسون ، مری ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
تیسون ، مری ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
تیسون ، مری ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک