پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ث‍ن‍ائ‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
ه‍ی‌، ج‍ول‍ی‌، ۱۹۴۲-
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی موفقیت در محیط کار
هی ، جولی ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک