پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ری‍س‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ری‍س‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری افتراقی جرائم مواد مخدر
جعفری بریس ، پرویز ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۱۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک