پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
س‍ج‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ک‍اظم‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س )
حسنی ، محمدحسن ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ج۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق مواد مخدر
سجادی ، ابوالفضل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی ( هدف ارعاب فردی و اجتماعی )ارتکاب جرایم مواد مخدر و روانگردان ها
کاظمی ، مسعود ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک