پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌داری‌
 
پدیدآور:
ه‍اک‌، پ‍ل‌
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اینگونه می توانید :چگونه به خواسته هایتان برسید؟
هاک ، پل ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک