پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ودان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ وس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
خ‍داج‍وادی‌ ، رح‍م‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر
خداجوادی ، رحم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی معاونت آموزشی ودانشجویی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک