پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌، لاری‌، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
رش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭د۸‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آزمایشی
کریستنسن ، لاری ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک