پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ش‍ق‌
 
پدیدآور:
دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
اک‍رام‌
ح‍س‍ی‍ن‌ دژاک‍ام‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۴‌ع۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حال خوش
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  قم اکرام   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹۲،د۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[ revocer yellav neetruof :evoLyلاو :فورتین ]
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  تهران حسین دژاکام   ، ۱۳۹۶=۲۰۱۷ م
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵،د۴۷۰۴۹۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک