پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رای‍ل‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۹۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
رای‍ل‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۹۴۹-
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشی نوین برای ترک کامل سیگار :چگونه سیگار را برای همیشه ترک کنیم
رایلی ، گیلیان ، ۱۹۴۹- ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک