پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌، ۱۹۵۰ - م‌
ص‍ف‍رزاده‌، زی‍ب‍ا
ف‍ری‍م‍وث‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱ - م‌
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، رب‍ک‍ا ادی‍ث‌، ۱۹۶۲ - م‌
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
آوای‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
ب‍ه‍ج‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
چ‍ش‍م‌ان‍داز ق‍طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اراده کافی نیست
واشتن ، آرنولد ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و ۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاب سلامت بر چهره اعتیاد :شناسایی به هنگام رفتار مخرب
فریموث ، مریلین ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ف۴‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای غلبه بر اعتیادها با فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی )TBER(
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمای مقابله با برانگیزان رفتارهای اعتیادی :سوگ ، استرس و خشم رویکردی یکپارچه ازTBC ، TCA وTBD
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمایی برای مقابله با غم ، اندوه ، استرس و خشم ناشی از رفتارهای اعتیادی
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد با حضور ذهن
صفرزاده ، زیبا ؛  تربت حیدریه چشم انداز قطب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ص۷ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک