پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍ری‍ن‍گ‌، ادوی‍ن‌ گ‍ری‌ گ‍ی‍وز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸
ج‍ای‍ل‍ز، دی‍وی‍د، ۱۹۶۴ - م‌
ف‍رس‌، پ‍ل‌
ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌، لاری‌، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم روان شناسی
برینگ ، ادوین گری گیوز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان شناسی تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد آستان قدس رضوی موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آزمایشی
کریستنسن ، لاری ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی
جایلز، دیوید، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک