پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌، ۱۳۱۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت اله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک