پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ع‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
س‍ع‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل محوری در نظریه اجتماعی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران سعاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌گ ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک