پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وخ‍ت‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌ -خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
س‍وخ‍ت‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مسایل اجتماعی ایران خانواده ، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ
سوختانلو، حسین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک