پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍دز
س‍ازگ‍اری‌
ن‍م‍ای‍ش‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍ز ج‍لال‍ی‌، م‍ی‍ره‍ادی‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، طاه‍ر
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
س‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پسیکو درام :پیشگیری و درمان بیماری های روانی - اجتماعی در صحنه نمایش
فتحی ، طاهر ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ن۸‌ف۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
عزیز جلالی ، میرهادی ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا ۱۹‌ع۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
کلینکه ، کریس ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک