پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍گ‍ار -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ارا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طمع به ایران :استثمار و نفوذ شرکتهای بین المللی دخانیات در ایران
تهران سارا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک