پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازگ‍اری‌
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر، ۱۹۲۲-
 
ناشر:
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توافق " مذاکره اصولی "
فیشر، راجر، ۱۹۲۲- ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی :ده مهارت کلیدی زندگی ،به همراه مهارت های زندگی در نهج البلاغه و نهج الفصاحه
فرمهینی فراهانی ، محسن ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک