پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ رودس‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ رودس‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
شریعتی رودسری ، مصطفی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک