پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ش‍ع‍ر
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ش‍ع‍ر -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌ -- .ش‍ع‍ر -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ردان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
[اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌]
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاروانی از شعرهای عاشورائی در هفت منزل
[تهران ] بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭و۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منظومه شهادت
مردانی ، نصرالله ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، مرکز نشر شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهیدان شاعر
تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبی بدون ماه :مجموعه شعر شاعران استان همدان به مناسبت پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید، گردآورنده ؛  [همدان ] [اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک