پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شعر اربعین ( مجموعه شعر)
کنگره شعر اربعین ( نخستین :۱۳۷۶ : تهران ) ؛  تهران نشر شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۳‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک