پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رون‍س‍ی‌ -، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ -، ۱۳۲۱- ۱۳۶۳
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د
ول‍وی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌، طرح‍ه‍ا و ل‍وای‍ح‌
س‍ع‍ی‍د ع‍اک‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاهدان شهادت :پژوهشی در دیدگاه قرآن و سیره نظری و عملی معصومین علیهم السلام درباره بازماندگان شهدا و ایتام
ولوی ، علی محمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۱‬,‭و۸‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با ایثارگران ، شهداء، جانبازان و آزادگان ( ۳)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اداره کل قوانین ، طرحها و لوایح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۴۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاک های نرم کوشک :خاطرات خانواده و همرزمان شهید
عاکف ، سعید ؛  مشهد سعید عاکف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ب۴۸،‌ع۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک