پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍اب‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
ک‍ودک‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ -- درم‍ان‌
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.۲ . م‍ع‍ت‍ادان‌.۳ . اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ورش‌
ب‍رغ‍م‍دی‌ س‍ب‍زواری‌، ک‍اظم‌، ۱۳۴۰-
ج‍ان‍س‍ون‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۴۰
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ رودس‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
طاه‍ری‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶-
وح‍ی‍د، رض‍ا
ک‍اک‍ی‍ا، ل‍ی‍لا
ک‍ف‍اش‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ترک اعتیاد :روشهای کاربردی ترک اعتیاد و کنترل وسوسه و راهنمای دوری از مخدر و برخورد صحیح با معتاد برای خانواده ها
کفاشیان ، محمدعلی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۷‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گامی فراسوی روانشناسی سوء مصرف مواد افیونی
امینی ، کورش ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۸‌گ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
شریعتی رودسری ، مصطفی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه سوغات همسایه
برغمدی سبزواری ، کاظم ، ۱۳۴۰- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭ر۵۷۵‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علل بزهکاری نوجوانان
وحید، رضا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭و۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میراث پدری
برغمدی سبزواری ، کاظم ، ۱۳۴۰- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭ر۵۷۵‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
کاکیا، لیلا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۸‌ف‍لا۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سراب شادی
طاهری ، یدالله ، ۱۳۴۶- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و ۳ط۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی (۱ )استرس خشم مدیریت احساسات
جانسون ، دیوید، م - ۱۹۴۰ ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک