پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ش‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ش‍ق‌
ع‍ش‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رن‍ب‍رگ‌، راب‍رت‌، م‌- ۱۹۴۹
دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ دژاک‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قصه عشق
استرنبرگ ، رابرت ، م - ۱۹۴۹ ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
[ revocer yellav neetruof :evoLyلاو :فورتین ]
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  تهران حسین دژاکام   ، ۱۳۹۶=۲۰۱۷ م
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵،د۴۷۰۴۹۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک