پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی در روانشناسی ( رفتارشناسی )
عظیمی ، سیروس ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ع۶۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک