پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
ن‍ادری‌ ،ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴-
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌
ب‍در
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید برعلوم تربیتی )
نادری ،عزت الله ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک