پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر، ۱۹۲۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازگ‍اری‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر، ۱۹۲۲-
 
ناشر:
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توافق " مذاکره اصولی "
فیشر، راجر، ۱۹۲۲- ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک