پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
 
پدیدآور:
ج‍ی‌، راس‌
ول‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ب‍ره‍ان‌ال‍دی‍ن‌
گ‍ی‍ل‍پ‍ی‍ن‌، دان‌ آر
 
ناشر:
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍وان‍ک‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ال‍ل‍ه‌(ع‍ج‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ رزم‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ج۹‌ب۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران در جهانی پیچیده
گیلپین ، دان آر ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۰۲۳۲۴۶۲۱۵۹۷,نمابر ناشر ;۰۲۳۲۴۶۲۱۵۹۷ موسسه آموزش عالی ایوانکی ، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌گ۹۴‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقابله و بازسازی در بحران ها( راهبردها و راهکارهای ایجاد جوامع پایدار)
ولدبیگی ، برهان الدین ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۰۲۱۶۱,نمابر ناشر ; ۸۸۹۷۳۸۹۵,آدرس ناشر :میدان فلسطین -خیابان ایتالیا-پلاک ۱موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج )، پژوهشکده طب رزمی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی نظامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭و۸‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک