پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رادی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی به زبان ساده
مرادی ، بهروز، ۱۳۴۴- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ف۲،‌م۳۷۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک