پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
م‍ورف‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و سوء مصرف مواد
کرمان مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تزریق درون ( 7_W مهارکننده اختصاصی کالمودولین )بر روی تحمل به اثرات ضد دردی مرفین در رتهای آدرنالکتومی
یعقوبی ، کیوان ؛  علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب   ،
شماره راهنما: ۹۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک