پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وادم‍خ‍در --اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‍ان‌، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و طبقه بندی انواع مواد اعتیاد آور و تاثیرات آنها بر جسم و روان خرداد ماه ۸۸
باقریان ، اصغر ؛  تهران معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌ش۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک