پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رزای‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ی‌ پ‍س‌آس‍ی‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزای‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع نظری و علمی در اختلال پس از ضربه DSTP ، راهنمای کاربردی برای متخصصین بهداشت روانی
میرزایی ، جعفر، ۱۳۴۸ - ، گردآورنده ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ف‍لا۹ر۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک