پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴-
 
ناشر:
ب‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن
سیف نراقی ، مریم ، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۲‌س۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک